Proteesimine on hamba või selle osa asendamine konstruktsiooniga, mille valmistamises osaleb ka hambalabor. Nii võib proteesimise alla kuuluda eri tüüpi suust eemaldatavate proteeside, suust mitte-eemaldatavate proteeside (sildade ja kroonide) ning ka näiteks kullast valmistatud täidiste valmistamine.

SUUST MITTE-EEMALDATAVAD (E. FIKSEERITUD) PROTEESID

Laminaadid

Kui hambad on värvuselt ebaesteetilised ja valgendamine ei aita, on abiks laminaadid. Laminaate valmistatakse portselanist ja nendega kaetakse peamiselt esihambaid. Laminaatidega saab parandada hammaste esteetikat. Laminaate valmistatakse hammastele, millel ei ole tehtud juureravi, sest juureravi on näidustus kroonimiseks. Juureraviga hambal krooni tegemine, e. kogu krooniosa katmine tehismaterjaliga aitab tugevdada hammast. Laminaatide tegemise asemel on vahel soovitatav hambaid kroonida.

Hambakroonid

Kroonimine on hamba katmine püsiva materjaliga (suust ära ei käi), mis taastab hamba tugevuse ja ilu. Kui hambast on vähe järel või kui ta koosneb suuremalt osalt täidisest (plommist), tuleks ta kroonida. Ulatuslikud täidised, eriti purihammastel, ei ole mõeldud suurte mälumiskoormuste talumiseks ning seetõttu kuluvad suhteliselt kiiresti, mis viib hambumuse madaldumiseni. Viimane võib endaga kaasa tuua esteetilisi ja funktsionaalseid probleeme tulevikus. Pärast juureravi on soovitatav hammas kroonida. Hammas, mille juurekanalid on ravitud, võib kergesti murduda. Hambakroon toetab säilunud hambakudesid ja vähendab murdumise ohtu. Kui järel on ainult juur, siis on sedagi teatud tingimustel võimalik edukalt kroonida. Eeltingimuseks on hamba ülesehitus valguskõvastuvast materjalist ja vajadusel tihvti lisamine juurekanalisse. Kvaliteetselt valmistatud kroon võib suus püsida isegi aastakümneid. Kvaliteetne hambakroon eeldab astmega preparatsiooni krooni jaoks, õiget jäljendamisemetoodikat ja korrektset ajutist krooni.

Sillad

Sild on puuduvat hammast asendav suust mitte-eemaldatav konstruktsioon, mis toetub naaberhammastele. Silla valmistamine on näidustatud, kui defekti piiravad naaberhambad on tugevalt kahjustatud ning vajavad kroonimist. Kui naaberhambad on terved või vähe kahjustatud, siis puuduvat hammast (või hambaid) on parem asendada implantaadiga (või implantaatidega).

Laboris valmistatavad restauratsioonid (panused)

Väga vastupidavad on kuldpanused, mida valmistatakse laboris ja mida arst tsementeerib hambasse. Sarnase meetodiga tehakse ka portselanist ja muust keraamikast täidiseid. Need on küll tavalistest täidistest kallimad, kuid vastupidavamad.

Implantaadid ja proteesid implantaatidel

Puuduvat hammast on võimalik taastada implantaadiga, mis istutatakse luu sisse ja millele omakorda kinnitatakse laboris valmistatud krooniosa. Lõpptulemus on loomulike hammastega sarnane. Analoogselt on võimalik valmistada implantaatidele toetuvaid sildu. Implantaatidega võib toetada ja kinnitada ka suust eemaldatavaid proteese. Vahel on nad ainsaks väljapääsuks, kui eemaldatav protees ei püsi suus.

KOMBINEERITUD PROTEESID

Antud juhul kombineeritakse omavahel erinevaid proteeside liike. Näiteks osad hambad taastatakse kroonide või sildadega, osad aga asendatakse eemaldatava proteesiga, mis kinnitub lukuga, mis silma ei häiri. Kasutamismugavus on enamasti väga hea. Valmistatakse siis, kui kõiki hambaid ei ole võimalik asendada suust mitte-eemaldatavate proteesidega.

SUUST EEMALDATAVAD PROTEESID

Tugibüügelprotees

Büügelproteesil on metallkarkass, mis annab proteesile tugevuse ja võimaldab sellele anda väiksemad mõõtmed, mis omakorda suurendab proteesi kasutamismugavust. Büügelprotees asendab puuduvaid hambaid ja valmistatakse siis, kui sildade valmistamine ja/või implantaatide paigaldamine ei ole võimalik.

Plaatprotees

See on plastmassist valmistatav protees, millel kasutatakse ainsate metallist elementidena vajaduse korral klambreid. Valmistatakse, kui kõik hambad või enamus nendest on kaotatud. Samuti võib teda kasutada ajutise proteesina asendamaks mõnda puuduvat hammast. Kuigi see on odavamat tüüpi protees, ei soovitata teda pikemaajaliseks kasutamiseks üksikute hammaste asendamisel, kuna mõjub halvasti hammastele ja igemetele. Vajab sagedast kontrolli.