Meie kliinikus teevad ortodonitlist ravi (k.a. kaperavi) Tartu Ülikoolis ortodontia residentuuri lõpetanud ortodondid, kes lisaks oma igapäevasele ravitööle koolitavad ka teisi arste kaperavi teemal.

Meie ortodondid omavad rohkem kui 15 aastat kogemust ortodontiliste kapedega ning lahendavad nende abil ka keerulisemaid juhtumeid ehk meie kliinikus pakutav kaperavi on sama efektiivne kui breketravi.

MIS ON KAPERAVI (RAVI ELAINERITEGA)

Kaperavi ehk ravi elaineritega on üks kaasaegsetest ortodontilistest vahenditest hammaste reastamiseks ja hambumuse korrigeerimiseks. Dental Art hambakliinik pakub kaperavi Invisalign ja Spark elainerite süsteemiga.

Ortodontilised elainerid (ingl. aligners) ehk läbipaistvad peaaegu nähtamatud suust eemaldatavad kaped on mõeldud kiiremaks ja mugavamaks hammaste reastamiseks. Kaped on valmistatud iga patsiendi jaoks individuaalselt. Ravi alustamisel asetatakse osadele hammastele individuaalse kujuga nupukesed (ingl. attachments).

Ravi alustamise visiidil saab patsient ortodondi käest koju kaasa nummerdatud kapede komplekti, patsient vahetab kapesid iga nädal.

Kapede järjestikusel vahetamisel nihkuvad hambad iga nädalaga järk-järgult paika, vastavalt ortodondi koostatud raviplaanile

Edukaks ortodontiliseks hammaste reastamiseks tuleb elainerit kanda iga päev 20-22 tundi. Olukordades, kus kape oli suus vähem kui 20 tundi (näiteks mitu tundi kestnud perepeo tõttu), järgmise kape vahetamise päev lükkub edasi 1-2 päeva võrra.

Patsient külastab ortodonti või ortodondi poolt juhiseid saanud hambaarsti 5-7 nädala tagant.

Keerulisematel ravijuhtudel võib kaperavi kombineerida breketitega ja teiste ortodontiliste abivahenditega nagu elastikud, metallist nupud, kummiketid, ajutised minikruvid ja muud vajalikud ortodontilised elemendid.

KAPERAVI / ELAINERITE EELISED

 • Suust eemaldatavad kaped on õhukesed, läbipaistvad, peaaegu nähtamatud, ei ole barjääriks elu sotsiaalsele küljele.
 • Ravi on mugav ette planeerida, kavandatavat tulemust võib visualiseerida 3D simulatsioonil juba enne ravi alustamist.
 • Raviga seotud kontrollvisiite on vähem, kontrollvisiidid on enamasti lühikesed.
 • Raviga kaasneb vähem valu ja ebamugavust, kuna hambad nihkuvad järk järgult väga õrna jõu toimel, kapede pinnad ei hõõru põski või huuli. Kui juhtub nii, et uue kape serv hõõrub, patsient saab korrigeerida seda uue puhta küüneviiliga iseseisvalt, vajadusel võib kasutada breketivaha.
 • Kapede kandmisega üldjuhul ei kaasne esmaabi visiite (v.a kui hammaste reastamiseks kasutatakse abivahendeid nt breketite osakaared, ajutised minikruvid, kummiketid vms).
 • Eemaldatava aparaadiga ei ole söömisega seotud piiranguid, süüa võib kõike.
 • Äravõetavate kapedega on kergem tagada optimaalset suuhügieeni, mistõttu kaariese ja emaili kahjustuse risk ravi käigus on oluliselt väiksem.
 • Elainerite kandmise ajal võib teha kontaktsporti ja mängida pille.
 • Ravi elaineritaga on sageli lühem – kui juhtub nii, et järjestikune kontrollvisiit jääb ära arsti või patsiendi haigestumise tõttu või muul põhjusel, ravi ei katke. Patsient jätkab kapede vahetamisega plaani järgi järgmise kavandatud kontrollvisiidini.

KAPERAVIGA SEOTUD AJUTISED EBAMUGAVUSED

Kaperavi käigus võivad tekkida ajutised muutused mõnede häälikute, näiteks “S”, “T” hääldamisel, mis reeglina mööduvad 2-7 päeva jooksul. Mida rohkem kanda uut kapet ja mida rohkem sellega rääkida, seda kiiremini need ajutised muutused kaovad.

KELLELE ON MÕELDUD KAPERAVI VÕI RAVI ELAINERITEGA? 

 • Elainerid sobivad täiskasvanutele ja teismelistele.
 • Kaperavi sobib hea enesedistsipliiniga inimestele, kes soovivad reastada oma hambad mugavalt ja peaaegu nähtamatul viisil.

KELLELE INVISALIGN EI SOBI?

 • Peetunud hammaste diagnoosiga patsientidele.
 • Enesedistsipliini raskustega inimestele, kes on teadlik, et ei suuda kanda suust eemaldatavat aparaati arsti poolt ettekirjutatud režiimi järgi.
 • Puuduliku suuhügieeniga inimestele, kes hetkel ei plaani täiustada selle taset ja tehnikat.
 • Muul individuaalsel põhjusel.

KUIDAS ALUSTADA RAVI?

Ravi alustamiseks teostatakse digitaalne diagnostika ning koostatakse individuaalne raviplaan.

Digitaalse diagnostika visiidiks peavad hambad olema terved ja puhtad. Hammaste ravi ja hügieeniline puhastus tuleb teostada enne digitaalse diagnostika visiiti, vastasel juhul 3D jäljend ei tule täpne ja hammaste skänneerimist tuleb korrata, mis on seotud lisakuludega.

KUI KAUA ON VAJA KAPET IGA PÄEV SUUS HOIDA?

Selleks, et ravi edeneks arsti poolt koostatud plaani järgi, tuleb kapet kanda 20-22 tundi ööpäevas ehk nii päevasel kui ka öisel ajal

 • Kape tuleb ära võtta söömisel ja joomisel
 • Kapet tuleb vahetada iga nädal (järgmine number)
 • Kui nädala jooksul on olnud situatsioone, kus kapet oli kantud vähem kui 20 tundi, kape vahetamise päev lükkub edasi 1-2 päeva võrra, et kindlustada hammaste liikumist vajalikul määral

MIDA EI TOHI TEHA KUI KAPED ON SUUS

 • Süüa
 • Närida nätsu
 • Juua kuuma teed, kohvi või kuuma vett
 • Ujuda (esineb läbipaistva, vees peaaegu nähtamatu kape kaotamise oht)

MIDA TOHIB JUUA KUI KAPED ON SUUS

 • Puhast vett (mitte kuuma)
 • Kõik teised joogid muudavad kape värvi, võivad jätta hammastele attachment’ide ümber tumeda pigmendi ja põhjustada kauakestvat hammastele kahjulikku happerünnakut.

MITMEST KAPEST KOOSNEB RAVIKUUR

Kapede arv sõltub püstitatud ravi eesmärgist. Kõige väiksemate korrektsioonide puhul piisab vahel 14 kapest. Kõige keerukamate probleemide lahendamiseks kulub umbes 60 või enam kapet.

KAPERAVI LÕPETAMINE

Viimasel visiidil, kui patsient on ravitulemusega rahul, eemaldatakse nupukesed ning hambad jäävad sirged ja siledad.

Hammaste asendi säilitamiseks pakutakse patsiendile esihammastele fikseeritud traatreteinereid ja läbipaistvat suust äravõetavat reteinerit (ülemisele hambakaarele) öiseks kandmiseks.