1. …võib ravitav hammas olla pisut tundlik kokkuhammustades ja hammast puudutades. See on tingitud juurekanalisse paigaldatud ravimist.

2. …ei tohi süüa ühe-kahe tunni jooksul, sest hambale on asetatud ajutine täidis.

3. …järgige täpselt arsti poolt koostatud raviplaani.

4. …arvestage, et kui hammas on devitaliseeritud (st. nö.”suretatud”) ja paigaldatud juuretäidis(ed), tuleb seda hoolimata valu või tundlikkuse puudumisest umbes aasta pärast kontrollida ning teostada kontrollröntgen. Ka edaspidi on soovitav paari aastase vahega kontrollülesvõtted teha, et olla kindel ravi edukuses.