Dental Art Hambakliinik regulaarselt viib läbi patsientide rahulolu uuringu, kus kogutakse vabatahtlikkuse alusel anonüümselt infot patsientide rahulolu kohta Dental Art Hambakliiniku ja seal osutatavate teenuste kohta.

Ankeeti saab täita läbi interneti küsitlusevormi.

Dental Art Hambakliinik kasutab läbi interneti vastuste kogumiseks Google küsitlustevormi. Küsimustele vastamine on 100% anonüümne ja vabatahtlik.

Patsientide rahulolu uuringu kokkuvõte 2018